PRIJEVODI

May 25, 2024

Nije sve tragično kao što se čini

Bit će slučajeva kada će se (berektom dove) i sama realnost mijenjati u vašu korist. To su momenti kada ste Allahu bliski, kada On odluči da […]
June 1, 2024

Čini dovu i kada ti ruže cvjetaju

Samo da znate, bit će slučajeva kada će se i sama realnost mijenjati u vašu korist. To je momenat kada ste Allahu bliski, kada On odluči […]
June 8, 2024

U suri El-Hadž Uzvišeni Allah najprije govori o ljudima koji su u zabludi i čine sve da druge odvuku u zabludu. To su zli ljudi, koji se raspravljaju […]
June 8, 2024

Neinformiranost u doba informacija

      Živimo u vremenu konfuznih situacija. Ljudima se nameće veliki broj pitanja na koja često ne dobijaju odgovore. Pitanja počinju od iskušenja na ličnom […]