Damir Camić

June 1, 2024

Pravo, pravda i veliki pravni sistemi

Pravda se eklatantno razlikuje od prava. Pravda ne nastoji pravu. Pravo želi uspostaviti ravnotežu sa pravdom, međutim, u tome je aspiracija nepostojana. Pravda je idealna i […]
June 8, 2024

Pravna norma

Pravna norma predstavlja tlocrt koji spaja pravičnost, uspostavlja pravdu, kreira pravo. Pravo bez pravne norme ne bi postojalo i nijedan pravni teoretičar ne bi mogao zasnovati […]
July 1, 2024

Obrazovni sistem u Srbiji

Obrazovni sistem Srbije, kao i ostalih država u okruženju, treba da pretendira ka elastičnoj formi obrazovanja sa iskrama međunarodnog doktrinarnog sistema i sistema obrazovanja Finske, koji […]