Hfz. Mirfat Fijuljanin 

May 9, 2024

Ako činiš dobro – radi sebe ga činiš

Naše unutarnje ubjeđenje treba biti usklađeno sa našim djelovanjem, jer je to jedini način da se čovjek sačuva licemjerstva i ostvari ravnotežu između duše, srca i […]
May 25, 2024

Obnova i reforma u islamu (1. dio)

Historija islama od Poslanika Muhammeda a.s. do našeg vremena duga je četrnaest stoljeća i svako vrijeme je imalo svoje izazove i donosilo neminovne promjene. Kroz vrijeme […]
July 1, 2024

Obnova i reforma u islamu (II dio)

U našem prethodnom tekstu nastojali smo pojasniti principe obnove i reforme, te shvatanja tih termina kod islamske uleme kroz historiju. S obzirom da vrijeme sa sobom […]