Impressum

GLAS ISLAMA

LIST ZA VJERU, DRUŠTVO I KULTURU

IZLAZI MJESEČNO

Izdavač:

Izdavačka ustanova El-Kelimeh

Novi Pazar

+381 20 334 020


Glavni i odgovorni urednik:

Salahudin Fetić

Novi Pazar

+381 20 337 270


Tehnički urednik:

Ifet Aličković

Novi Pazar

+381 20 337 270


Sekretar i novinar redakcije:

Amela Salković

Novi Pazar

+381 20 337 270Saradnik

Rešad-ef. Plojović


Saradnik

dr. hfz. Almir-ef. Pramenković


Saradnik

Mr. Enver-ef. Omerović


Saradnik

Mersada - Nuruddina AgovićSaradnik

Mirsad-Mirza Kurgaš


Saradnik

Meliha Preljević


Saradnik

Dževad Hot


Saradnik

Senad RedžepovićDistribucija

Malik Nurović


Lektura

Samir Škrijelj


Web publikacija

Denis Kučević