Akademik Velija Murić

May 21, 2024

Rožajski opanak

Da nekom prilikom jedan bošnjački visoki lokalni funkcioner sa odabrane liste ne podsjeti na vrijeme opanaka, onih pravljenih od kože volujskih glava, prepletenih vještim lanenim vezom, koje […]
May 25, 2024

Preglasana tužilačka tišina

U svojstvu izvršnog direktora Crnogorskog komiteta pravnika za zaštitu ljudskih prava i sloboda, 13. novembra prethodne godine, uljudnim pismom, obratio sam se gospodi: Tatjani Begović – […]
June 8, 2024

Držimo ga za riječ

Ako u ovom vremenu ko hoće govoriti o ne tako davnoj nam prošlosti, koju su, između ostalog, obilježili ratni zločini, i to u zemlji koja se […]
July 1, 2024

Zaboravljeni zločini

Polazeći od Strategije Vrhovnog državnog tužilaštva o istraživanju ratnih zločina izrađene 2015 godine i drugih ratnih nepočinstava pojedinaca i države Crne Gore, te posebno od onoga […]