Msc. hfz. Haris Zogić

May 25, 2024

Naručena proizvodnja u okviru islamskih finansija

Slično avansnom ugovoru (selem), naručena proizvodnja – istisna spada u izuzetke od općih pravila na osnovu kojih se ne dozvoljava trgovina robom koja ne postoji ili nije u […]