Ajla Uluč Bajrović

May 21, 2024

Psihologija i insan (1. dio)

Subjekt ovog univerzuma je čovjek. Da u njemu nema čovjeka sva domaćinstva bi se ispraznila – svijet bi bio napuštena naseobina. Može se reći da u […]