Ifet Aličković

June 1, 2024

Međunarodni praznici

Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu kaže: „Ni Jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu.“ (El Bekare, 120) Božiji Poslanik s.a.v.s. je rekao:“Ko […]
July 1, 2024

Stvari koje nas se ne tiču

Allah dž.š. na početku sure El-Mu’minun, između ostalog, kaže: “…i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju”, da bi kasnije rekao: “Oni su dostojni nasljednici, koji će Džennet […]