Kerim Prepoljac

May 8, 2024

Indeksi sura El-Fatihe, El-Bekare i Ali Imran

Sura El-Fatiha Vrijednost sure Prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da je rekao ashabu Ebu Seid ibn Mualla’u: “Podučit ću te suri koja […]
May 25, 2024

Indeksi sure En-Nisa i El-Maida

Sura En-Nisa   Vrijednost sure: Prenosi majka vjernika Aiša, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko uzme sedam dugih sura on je […]