Šerijat i pravo

June 1, 2024

Prva šerijatsko-sudačka škola (1887-1937) na Balkanu (3. dio)

Zvanje svršenika Šerijatsko-sudačke škole bilo je regulirano Štatutom, i to prvim članom, radi izobražavanja kandidata za službu šerijatskih sudaca (kadija). (Štatut, čl. 1) Na kraju svake […]
June 8, 2024

Pravna norma

Pravna norma predstavlja tlocrt koji spaja pravičnost, uspostavlja pravdu, kreira pravo. Pravo bez pravne norme ne bi postojalo i nijedan pravni teoretičar ne bi mogao zasnovati […]
June 8, 2024

Prva Šerijatsko-sudačka škola (1887-1937) na Balkanu (1. Dio)

Austrougarska je dolaskom u Bosnu i Hercegovinu zatekla muslimane kojih nije bilo u njenim drugim provincijama. Njeni redovni sudovi, koje je uvela u Bosni i Hercegovini, […]