Davud Bajrović

May 21, 2024

Vjernik i društvo

Uzvišeni Allah stvorio je čovjeka sa misijom. Kur’an je eksplicitan u objašnjenju te zadaće – stvorio ga je kako bi Mu ibadet činio (51:56). To je […]