SINCE 1997

GLAS ISLAMA


Sandžak je u svojoj historiji imao nekoliko značajnih glasila, poput “Sandžačkh novina”, revije “Sandžak” i drugih, ali nikada ni jedan štampani medij nije imao duži kontinuiran rad. Upravo je Glas islama u histoji sandžačkog novinarstva poseban, jer je od 12.12.1996. godine do danas izlazio redovito u svojoj mjesečnoj i jednom periodu petnaestodnevnoj periodici.

parallax background

Kontakt +381 20 337 270

A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: - Ja sam, doista, musliman!“ (Fussilet, 33)