Razilaženje u islamu

Alauddin Sabit Užičanin
July 1, 2024
ŠERIJATSKO-PRAVNI STATUS KURBAN BAJRAMA
July 1, 2024

Razilaženje u islamu

Razilaženje je prirodna stvar među ljudima zbog različitog poimanja i razumijevanja, međutim, uz ljubav, iskrenost i odanost, razilaženje ne smije ostaviti traga na muslimane.

Uzvišeni Allah je rekao: “I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli – njih čeka patnja velika.” (Ali Imran, 105),  u značenju: Čuvajte se, vjernici, toga da budete kao Jevreji ili kršćani koji su se razišli u stavovima, pa su im se i srca razjedinila, nakon što su im došli poslanici i nakon što su im objavljene Knjige.

Muslimani ne mogu ostvariti dostojanstvo i ugled osim uz jedinstvo i zajedništvo te uzdizanje od banalnih stvari. Ako se i raziđu u nekim stavovima i mišljenjima, ne bi trebalo da dođe do razilaženja srcem. Kako da se srca razjedine kada nam je Allah dž.š. dao toliko vrijednosti koje ujedinjuju koje nisu date nikome osim našem ummetu? Naš je Bog Jedan, Vjerovjesnik nam je jedan, vjera nam je jedna, Knjiga nam je jedna i ostalo nam je još samo da budemo složni. Postojalo je razilaženje među najboljim stvorenjima, ali se nisu udaljavali međusobno i nisu se sukobljavali.

Bilo je razilaženja među halifama, bilo je razilaženja među ashabima, bilo je razilaženja među učenjacima, bilo je razilaženja među poslanicima, bilo je razilaženja i među plemenitim melecima.

 

Razilaženja među halifama

Nakon što je Ebu Bekr r.a. donio odluku da povede rat protiv onih koji su odbili dati zekat, došao mu je Omer b. Hattab i rekao: „Kako da se boriš sa ljudima, a Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, je rekao: – Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok izgovore La ilahe illellah i onaj ko kaže La ilahe illellah zaštitio je od mene svoj imetak, život, osim ako pravda zahtijeva, a račun će polagati pred Allahom?“ Ebu Bekr je rekao: „Allaha mi, borit ću se protiv onoga ko pravi razliku između namaza i zekata, jer je zekat materijalna obaveza. Allaha mi, kada bi mi uskratili jarića, a davali su ga Poslaniku, alejhis-salatu ves-selam, borio bih se protiv onih koji su uskratili.“ Omer je rekao: „Allaha mi, shvatio sam da je Allah ukazao Ebu Bekru na potrebu borbe i spoznao sam da je u pravu.“

 

Razilaženje među ashabima

Postojalo ih je više nego se može izbrojiti na jednom mjestu. Razišli su se po pitanju gubljenja abdesta spavanjem. Razišli su se o pravu djeda na nasljedstvo uz postojanje braće. Međutim, njihova srca su bila čista i njihovo razilaženje nije ostavljalo traga na njih.

Razišli su se i po pitanju smrti Poslanika, alejhis-salatu ves-selam, i tu je odlučan stav bio Ebu Bekrov kada je rekao: „Ko je obožavao Muhammeda, neka zna da je Muhammed mrtav. Onaj ko je obožavao i robovao Allahu, Allah je Vječnoživi i ne umire.“ Onda je proučio riječi Uzvišenog: “Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili?” (Ali Imran, 144) Nakon ovoga nesporazuma svi su se predali Allahovoj odredbi.

Imamo i slučaj Sekifa i spora među ashabima o tome ko će naslijediti Poslanika, alejhis-salatu ves-selam, u predvođenju i vođenju muslimana. Spor se riješio tako što se došlo do jedinstvenog stava da se to preda Ebu Bekru.

Bilo je razilaženja i po pitanju vojske na čijem čelu je bio Usama, da li da se pošalje ili ne. Spor je riješen tako što je Ebu Bekr bio odlučan da se pošalje vojska.

Desilo se što se desilo na Siffinu i oko deve, ali ni to nije razjedinilo muslimane i ashabe. Allah ih je ujedinio tako što se Hasan b. Ali odrekao hilafeta u korist Muavije (Godina jedinstva, 41. h.) Pobornici problema i danas raspravljaju o ovom veličanstvenom sporazumu i iznose različit stav po pitanju oružanog otpora od strane Abdullaha b. Zubejra Hadždžadžu, međutim, njihova srca su bila čista i nisu dopustila da se razjedine.

 

Razilaženje među učenjacima

Očito je svakome, iole upućenom, razilaženje među četvoricom imama u mezhebima, o različitim sporednim vjerskim pitanjima, ali i pored toga, oni su se međusobno voljeli, uvažavali i molili jedan za drugog. Sjećam se rasprave i različitog stava između Šafije i Ahmeda, ali i pored toga, nimalo nisu umanjili međusobnu ljubav. Subki navodi u Tabekatuššafi’ijje da su Šafija i Ahmed raspravljali o onom ko ostavlja namaz. Šafija je rekao: „Ahmede, zar kažeš da je on nevjernik?“ Ovaj je rekao: „Naravno.“ Šafija je rekao: „Ako je nevjernik, čime će onda prihvatiti islam?“ Ahmed je rekao: „Reći će La ilahe illellah Muhammedun resulullah.“ Šafija je rekao: „Čovjek stalno to ponavlja i nikada nije ni prestao.“ Ahmed je rekao: „Prihvatit će islam tako što će klanjati.“ Šafija je rekao: „Međutim, namaz nevjernika nije valjan i ne možemo reći na osnovu toga da je musliman?“ Imam Ahmed je zašutio. Da im se Allah smiluje obojici.

 

Razilaženje među poslanicima

Desilo se razilaženje između Adema, alejhis-salatu ves-selam, i Musaa, alejhis-salatu ves-selam, kao što je potvrđeno u Buharijinom Sahihu, kada je Musa, alejhis-salatu ves-selam, rekao Ademu, alejhis-salatu ves-selam: „Ti si naš otac koji nas je razočarao i izveo iz Dženneta.“ Adem mu je rekao: „Musa, Allah te odabrao za razgovor sa Njim, zar me ružiš za nešto što je Allah odredio prije nego me stvorio na četrdeset godina?“

Razilaženje među melekima

U dva Sahiha stoji predaja koja se prenosi od Ebu Seida Hudrija o čovjeku koji je ubio devedeset i devet ljudi i nakon toga upotpunio stotinu. Meleki milosti i meleki kazne su se podijelili oko toga kome on pripada…

Prema tome, razilaženje se dešava među ljudima zbog različitog poimanja i razumijevanja, međutim, uz ljubav, iskrenost i odanost, razilaženje ne smije ostaviti traga na muslimane.

Glas islama 333, R: Islamske teme, A: Edin Redžepović