Mudra i poučna kazivanja o pobožnosti (1)

Da li je dozvoljeno odlagati obavljanje hadža
July 1, 2024
Da li smo shvatili suštinu hadžskih obreda
July 1, 2024

Mudra i poučna kazivanja o pobožnosti (1)

Dova Muhammeda a.s.

“Allahu, podari mojoj duši pobožnost, očisti je, Ti ćeš je najbolje očistiti, Ti si njezin Čuvar i Vlasnik.”

 

Blagostanje mu’mina u desetoro

“Najljepše blagostanje vjerniku ogleda se u desetoro, kaže Muhammed a.s. Pet su na ovom svijetu, a pet na budućem.

Ovosvjetske su: učenost, pobožnost, halal zarada, strpljenje u nedaćama i zahvalnost na blagodatima.

Onosvjetske su: dolazak umrlom vjerniku meleka smrti sa milošću i blagošću; neće biti prestrašen od dva meleka u mezaru – Munkira i Nekira; bit će siguran na Sudnjem danu; izbrisana će mu biti njegova loša djela, a primljena dobra; preći će preko Sirat-ćuprije brzinom blještave munje i ući s mirom u Džennet.”

 

Ebu Bekriva r.a. pobožnost

Ibn Sirin rah. je rekao: “Nakon Poslanika a.s. ne znamo nikoga da je toliko plakao u namazu kao Ebu Bekr.”

Ebu Bekr r.a. kaže: “Volio bih da sam voćka s koje se beru i jedu plodovi, a zatim da bude posječena.”

 

Beskorisna pobožnost

Jedne prilike hazreti Omer r.a. ugledao je oronulog starca monaha na kojem su se primjećivali znakovi pobožnosti, asketizma i predanosti duhovnom životu, pa se rasplakao. Prisutni su ga upitali: “Zašto plačeš, vladaru pravovjernih?” Kazao je: “Uzvišeni Allah je rekao: I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.” (El-Furkan, 23)

(Ražalostio se halifa na tog čovjeka, koji je cijeli život proveo misleći da ispravno obožava Allaha dž.š., ostario je u takvom stanju, a ustvari, bio je u zabludi i daleko od Istine. Takvom će njegova djela biti poništena, makar ih imao puput planina)

 

Alija r.a. je rekao

– Nijedno utočište nije sigurnije od pobožnosti.

– Zadovoljstvo Allahovom odredbom je lijek za srce.

– Najveća budalaština je težiti za dunjalukom.

– Prilika brzo dolazi, ali se sporo vraća.

– Boj se Allaha, pa se nećeš nikog drugog bojati.

– Borba protiv požude je bolja od svih drugih borbi

– Najjači među vama je onaj ko savlada samoga sebe.

– U mjeri vjere (pobožnosti) snaga je čvrstog uvjerenja.

– S čvrstim uvjerenjem postiže se krajnji cilj.

 

Hasan el-Basri je rekao

– Ispravno mišljenje i pobožnost najbolja su djela. Ko svoj život po njima uredi, sigurno je da će se spasiti. Svako drugi neka preispita svoje življenje. Ispravno mišljenje je kao ogledalo u kojem se prepoznaju dobra djela od loših djela. Ko se osloni na ispravno mišljenje spasit će se, a ko ga zanemari propast će.

– Da mu’min traži znanje u ime Allaha dž.š. dokazuje njegova skrušenost, pobožnost i skromnost.

– Kada čovjek traži znanje Kur’ana i uopće znanje u ime Allaha, onda se to mora vidjeti u njegovom vjerovanju, skrušenosti, pobožnosti, blagosti i skromnosti.

– Čovječe, ti ćeš pod glavu u svoj mezar staviti samo ono što si sam pripremio.

– Samo djelo potvrđuje istinitost nečijih riječi.

– Čovječe, sam umireš, sam ćeš opet proživljen biti i sam ćeš za svoja djela odgovarati.

– Pravi propovjednik je onaj koji poučava svojim djelima i ponašanjem, a ne riječima.

 

Rad kao izraz pobožnosti

Neki čovjek redovno je posjećivao predavanja hazreti Džafera es-Sadika r.a. i često se družio s njegovim učenicima. Međutim, naglo taj prestade dolaziti na predavanja, što Džafer es-Sadik primijeti i upita prisutne: “A šta je s onim čovjekom koji se redovno družio s vama?”

“On je dopao siromaštva i teško živi”, rekoše mu.

Onda Džafer es-Sadik upita: “A kako se snalazi i od čega se izdržava?”

Kazaše mu: “Povukao se u kuću i po cijeli dan klanja i ibadeti.”

“Ali, kako dolazi do svoje nafake”, upita es-Sadik.

Kažu: “Jedan komšija ga redovno obilazi i donosi mu hranu.”

Hazreti Džafer es-Sadik reče: “Komšija mu je kudikamo pobožniji od njega!”

Imam Sadik je i ovo kazao: “Zaista je malo pobožno djelo u kontinuitetu i s čvrstim uvjerenjem bolje kod Allaha od velikog djela bez čvrstog uvjerenja.”

 

Čuvati se isticanja pobožnosti pred ljudima

El-A’meš rah. priča: “Alim Ibn Ebi Lejla rah., ako je bio sam u kući, po cijelu noć bi provodio u dobrovoljnom namazu, a ako bi mu neko bio na konaku i on bi spavao.

Imam Mudžahid rah. kaže: “Tražili smo ovo znanje koje sada imamo, a nismo imali nikakvog nijeta. Na kraju nam je Allah dž.š. podario znanje i ispravan nijjet.”

Muhammed ibn Zijad rah. priča: “Vidio sam Ebu Umamu el-Bahilija r.a. kada je u mesdžidu došao do jednog čovjeka, a on na sedždi glasno plače i dovu uči izgovarajući: ‘Ti, Ti’, pa mu on reče: ‘Da si ovo radio u svojoj kući!’”

 

Bdijenje 

Pobožnost medinskog Imama Malika rah. bila je poslovična. Cijele noći bdio bi u namazu i ibadetu. Jednom mu njegova kćerka reče: “Oče, spavaj malo.” Na to joj je on odgovorio: “Draga kćeri, bojim se da će Alahova milost naići pored mene i zateći me na spavanju.”

 

Pobožnost imama Sufjana es-Sevrija

– Kada bi neko vidio Imama Sufjana es-Sevrija imao bi osjećaj da gleda čovjeka koji je na brodu koji samo što nije potonuo i čuo bi ga da govori: “Gospodaru moj, spasi me, spasi me!”

– Ako poznaješ sebe, onda ti neće naštetiti ono što ljudi govore o tebi.

– Sjedi samo u društvu koje te savjetuje da želiš malo do ovoga svijeta i u društvu koje te podstiče da svoja nadanja polažeš u Ahiret. Čuvaj se da ne sjediš sa dunjalučarima koji konstantno govore o dunjalučkim stvarima. Takvi ljudi će ti uništiti zdravlje vjere i iskvarit će tvoje srce.

– Draže mi je da bacim strijelu na čovjeka, nego da bacim otrovnu riječ s jezika na njega, jer jezik rijetko promaši.

– Zabavi sebe sjećanjem na vlastite greške tako da ti ne preostane vremena da misliš na greške drugih.

– Okupiraj sebe isključivo Ahiretom i isprazni svoje srce od drugih misli i želja. Jednom kada to uradiš, radi uporno. Ne gubi vrijeme. I bježi od svijeta i njegovih iskušenja. Putuj ka Ahiretu prije nego budeš odveden tamo… Doista, dao sam ti isti savjet koji sam dao i samome sebi.

– Rekao je Imam Sufjan beduinu: “Teško tebi! Tragaj za znanjem! Bojim se da će te znanje napustiti i otići kod drugih ljudi, pa da tako budeš ponižen. Znanje donosi počast i na ovom i vječnom svijetu.”

 

Rubrika: Islamske teme, Autor : Muharem Omerdić, Glas islama 331