Mudra i poučna kazivanja o pobožnosti (3.dio)

Skriveni dragulj – Čalap Verdi džamija
July 1, 2024
Loši običaji ugrožavaju brak i porodicu
July 1, 2024

Mudra i poučna kazivanja o pobožnosti (3.dio)

Desetoro propadne ako se ne koristi

Hazreti Osman r.a. je rekao: ”Deset je stvari propadnu kada ostanu neiskorištene: alim kojeg je svijet zanemario, znanje po kojem se ne radi, ispravno mišljenje koje se ne usvaja, oružje koje se ne upotrebljava, džamija u kojoj se ne klanja, Mushaf iz kog se ne uči, imetak koji se ne troši u dobro, konj koji se ne jaše, znanje o pobožnosti kod onog koji se okrenuo dunjaluku, dug život u kojem se čovjek nije opskrbio za putovanje u Vječnost.”

 

Zadovoljstvo onim čime je Allah zadovoljan

Prenosi se da trideset godina niko nije vidio El-Fudajla ibn ‘Ijada da se smije. Ali, nasmijao se iz pobožnosti onog dana kada mu umrije sin.

“O šejhu, zar je sad vrijeme za smijeh”, upitaše ga.

On reče: “Znam da je Allah Uzvišeni zadovoljan preseljenjem mog sina, pa se nasmijah u znak zadovoljstva onim čime je On zadovoljan.”

 

Ko se hvali učinjenim dobrom – propadne mu

Kaže Haris ibn Kajs rah.: “Kada si u namazu šejtan te nagovara: – Licemjeran si, pa oduži namaz!”

Mugire rah. veli: “Šurejh el-Kadi rah. jednog petka je cijeli dan proveo u kući uopće ne izlazeći, a da nikome nije bilo jasno zbog čega je to uradio.”

Surejje rah. priča o Rebi’u ibn Husejmu rah. da mu jednom neko ušao u sobu dok je učio Kur’an, pa on Mushaf zatvori.

Rebi’ ibn Husejm rah. veli: “Sve što činiš, a nije s ciljem traženja Allahovog dž.š. zadovoljstva, propast će ti!”

Hasan ibn Habib rah. kaže: “Vidio sam na Mejmunu ibn Mehran rah. suknenu grubu košulju ispod džubbe, pa mu rekah: – Što je takva košulja na tebi? On mi odgovori: – Eto, ti si to vidio i ne pričaj!”

 

Vatra i suha drva

Velikan znanja i pobožnosti Ibn ‘Ataullah es-Skenderi rah. savjetuje:

“Ko god navikne svoje tijelo da ustrajno obavlja ibadete, naposlijetku, kao rezultat takvog postupanja, njegovo srce i jezik se usmjeravaju na zikr, oči na čuvanje od harama, uši na slušanje znanja, a ruke i noge na činjenje dobra. Međutim, oni koji se mnogo druže sa ljudima koji su privrženi dunjaluku, zapadaju u stanja koja ih vode ka neposlušnosti prema Allahu dž.š. Stanje takvih ljudi nalikuje na stanje onih koji suha drva bacaju u vatru, a strahuju od toga da će izgorjeti. Međutim, nemoguće je da ne izgore.

Ukoliko se trudiš da budeš pobožan, ali sjediš sa onim ko nije takav, on će te vrlo često navesti na ogovaranje i učinit će da popustiš pred vlastitim egom. Ono što uništava srca nije ništa drugo već nedostatak straha od Allaha dž.š.

Ispravno i dobro srce je ono koje niti jedna ljepota ne učini nemarnim spram Uzvišenog Gospodara. Ukoliko želiš da tvoje srce pronađe lijek, učini iskrenu tevbu, a zatim odjeni odijelo poniznosti i skromnosti. Ako tako budeš postupao, tvoje srce će pronaći lijek. Međutim, ako neprestano puniš svoj trbuh i hvališ se vlastitom snagom, onda tvoje stanje nalikuje na stanje ovce koja se tovi kako bi bila zaklana. Pazi, tako upropaštavaš samoga sebe, a da toga nisi svjestan!

Ukoliko si mnogo grješan, ne reci: ‘Kakve ja imam koristi od pobožnog druženja kad ne mogu napustiti griješenje?’ Nemoj se zbog toga udaljavati od skupova širenja mudrosti. Zadatak strijelca jeste da ispaljuje strijele na metu. Ukoliko danas ne pogodi, pogodit će sutra.” (Kruna mudrosti)

 

Pobožnost iznad sjaja ovoga svijeta

Mudrac Behlul imao je susret sa halifom Harunom Rašidom na hadžu u Mekki. Iz poniznosti ili pobožnosti, suveren je slušao harangu Behlula koji ga optuži za ludost što živi u tolikom bogatstvu kada će Sud Božiji biti neminovan. Tada Harun pruži veliku kesu zlatnika Behlulu, našta mu mudrac ponudi komad starog hljeba, ali ovaj je bio toliko suh i tvrd da ga halifa nije mogao zagristi, pa ga vrati Behlulu rekavši mu: “Ne mogu ga ni zagristi.” Behlul mu vrati kesu zlatnika i reče: „Ni ja ne mogu uzeti tvoj bezvrijedni dar.”

 

Emir Hadždžadž i pobožni beduin

Jednog dana zaputi se namjesnik Hadždžadž u pustinju. Tamo su mu spremili ukusan ručak. Tada  on reče svojim pratiocima: “Tražite nekog da ruča s nama.”

Pratioci su otišli, ali nisu mogli naći nikog drugog osim jednog beduina. Kada su ga doveli, Hadždžadž mu reče: “Ovamo! Požuri.”

Beduin odgovori: “Pozvan sam od Onog Koji je darežljiviji od tebe i ja sam Mu se odazvao.”

“Ko je to”, upita ga Hadždžadž.

“Svevišnji i Milostivi Allah”, kaza mu beduin. “Pozvao me je u post i ja sam zapostio.”

“Postiš na ovakvom vrućem danu”, začudi se Hadždžadž.

“Postio sam dane toplije od današnjeg”, kaza ovaj.

“Hajde, prekini post, pa posti sutra”, reče mu namjesnik.

“Hoće li mi emir garantirati da ću biti živ do sutra”, upita ga beduin.

“E, to ne mogu”, odgovori mu Hadždžadž.

Beduin će: “Kako možeš tražiti od mene da učinim nešto ranije ili kasnije kad mi ne daješ garanciju?”

“Ali, ovo je prijatno jelo”, nagovarao ga je Hadždžadž.

“Allaha mi, ni tvoj pekar, niti kuhar nisu jelo mogli učinio prijatnim, vać ga takvim čini tvoj apetit.”

Hadždžadž tada reče: “Allaha mi, nisam prije nešto slično doživio kao danas.”

 

Odjeća i pobožnost

Čemu ti služi derviški ogrtač, tespih i grubi koparan? Bolje ti je da se čuvaš niskih i nedostojnih postupaka. Nemaš potrebu da nosiš kapu od kozje kože. Bolje ti je da po naravi budeš pravi pobožnjak, a kapu nosi (ako hoćeš) i tatarsku.

 

 

Glas islama 333, R: Islamske teme, A: Mr. Muharem-ef. Omerdić