Propisi o postu i zekatu

Dočekaj spreman najdražeg gosta
May 14, 2024

Propisi o postu i zekatu

 

PROPISI O POSTU I ZEKATU

 

PITANJE: Kakve su posljedice ostavljanja posta od strane zdrave i sposobne osobe?

ODGOVOR: Post je jedan od pet ruknova, to jest sastavnih dijelova vjere islama, što znači da njegovo prakticiranje ili neizvršavanje utiče na potpunost vjere.

Ukoliko osoba, pri punoj svijesti, zaniječe bilo koji od pet temelja vjere: šehadet, namaz, zekat, post i hadž, ona prestaje biti musliman, tako da je potrebno da se iskreno pokaje, učini tevbu za taj postupak, kako bi se vratila u islam. Tevba podrazumijeva da osoba nakon nje izvršava ono što ranije nije, odnosno što je zanijekala.

Ono što se vrlo često dešava kod nepostača u našem vremenu i u našem neposrednom okruženju jeste da oni ne osporavaju obaveznost posta, već ga zbog svoje nemarnosti ne izvršavaju, što je itekako blaži grijeh u odnosu na prethodnu situaciju.

Osoba koja bez opravdanog razloga ne posti u Ramazanu neposlušna je svome Gospodaru, izaziva Njegovu srdžbu. Takva osoba čini veliki grijeh, koji će je pritiskati na Sudnjem danu, za koji će biti kažnjena, ukoliko joj Allah Milostivi ne oprosti, kojeg ne može ispraviti i nadoknaditi nikada u životu, jer Poslanik a.s. kaže: „Osoba koja namjerno, bez opravdanog razloga, propusti dan posta u Ramazanu, ne može ga nadoknaditi makar postila nakon toga čitav svoj vijek.“

 

PITANJE: Da li je dužna postiti osoba koja nekoliko puta dnevno mora uzimati lijekove?

ODGOVOR: Da bi osoba bila dužna postiti potrebno je da post ne ugrožava njeno zdravlje, ili zdravlje druge osobe, koja zavisi od nje, kao što je slučaj kod trudnice ili dojilje.

Ukoliko povjerljivi ljekar ili ljekarski tim utvrdi da post škodi zdravlju bolesnika, on nije dužan postiti. Također, ukoliko trudnica koristi lijekove, koji su neophodni da njena trudnoća bude uredna, da se ne bi dogodile komplikacije, dužna se je pridržavati mišljenja ljekara i ne smije na svoju odgovornost prekidati uzimanje lijekova, bez obzira što je posljedica toga neizvršavanje posta.

Uzvišeni Allah dž.š. propisao je post, ali samo onima koji neće njime ugroziti svoj, ili tuđi život. Kur’anski princip po pitanju posta jeste: „Allah želi da vam olakša, a ne želi da vam oteža.“ (El-Bekare, 185)

Stoga će žena u pomenutoj situaciji ispoštovati preporuku ljekara, a nakon što donese na svijet novorođenče, kada se za to steknu uslovi, nadoknaditi propuštene dane.

 

PITANJE: Da li će biti pokvaren post osobi koja primi vakcinu ili injekciju?

ODGOVOR: Stav značajnog broja islamske uleme jeste da uzimanje lijeka injekcijskim putem u mišić ili dio tijela ne kvari post, osim ukoliko se tim putem unosi vrsta hrane kako bi se izbjegao osjećaj gladi, što je zabranjeno.

Po tom principu, smatram da primanje vakcine protiv zaraznih bolesti neće pokvariti post, posebno danas kada se tvrdi da je to jedini način zaštite od različitih zaraznih bolesti, nekih koje su iskorijenjene i novih koje se pojavljuju.

 

PITANJE: Da li nedoličan govor i pogled u nedozvoljeno utiču na ispravnost posta?

ODGOVOR: Pogled u nedozvoljeno ne spada u stvari koje kvare post, ali itekako negativno utiče na njegovu vrijednost, što znači da ga u svakom slučaju treba izbjegavati, pogotovo ako osoba za to ima mogućnosti. Zato musliman uvijek mora voditi računa o onome što govori ili gleda, bilo da je riječ o ulici ili drugom mjestu i ne smije dozvoliti sebi, a ni drugima u porodici, da gledaju i govore ono što je zabranjeno i ne priliči postaču. Prakticiranje ovih postupaka umanjuju vrijednost posta i nagradu za njega, pogotovo ako osoba to čini namjerno i ne pokušava da se toga zaštiti. Poslanik a.s. nas upozorava riječima: “Mnogo li je postača koji od posta nemaju ništa drugo osim gladi i žeđi, a mnogo je klanjača koji od svog namaza nemaju ništa osim umor.” (Nesai, Ibn Madže). Također je rekao: „Ko ne ostavi ružan govor i postupanje po njemu, kod Allaha mu ništa ne znači to što ostavlja jelo i piće.“ (Buhari) Pomenuti hadisi upravo govore o onima koji u toku dana posta ne vode računa o svojim riječima, djelima, pogledu i ostalim postupcima, tako da čine ono što je zabranjeno i što će u potpunosti poništiti nagradu za post, tako da od posta neće imati ništa drugo osim gladovanja i žeđi.

 

PITANJE: Da li je potrebno izgovoriti nijet za post nakon sehura?

ODGOVOR: Nijet je jedan od ruknova posta, to jest nešto što se mora učiniti. Mjesto ishodišta nijeta jeste srce i razum, tako da osoba koja ustane na sehur sa namjerom da posti dan koji nastupa, učinila je nijet koji je nužan za ispravnost posta. Nijet koji je u srcu lijepo je potvrditi i riječima, međutim ukoliko se zaboravi izgovoriti nakon sehura, post u Ramazanu neće biti pokvaren, već će biti ispravan.

 

PITANJE: Kako će postupiti osoba koja se nenamjerno iftari?

ODGOVOR: Osoba koja nenamjerno započne jelo ili piće prekinut će konzumiranje hrane i pića odmah kada se sjeti da posti, nakon toga će nastaviti da posti i post će joj, inša Allah biti ispravan. Poslanik a.s. kaže: „Ko u zaboravu da posti nešto pojede ili popije neka upotpuni svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio.“ (Buhari i Muslim)

 

PITANJE: Da li je dozvoljeno da osoba prekine post ako se razboli u toku dana posta?

ODGOVOR: Osoba koja se razboli u toku dana posta može prekinuti post, odnosno popiti lijek, kako se njena bolest ne bi pogoršala. Propušteni dan posta će nadoknaditi nakon Ramazana.

 

PITANJE: Od koliko godina djeca moraju postiti?

ODGOVOR: Obaveznost posta nastupa sa punoljetstvom djeteta. Punoljetstvo u islamu nastupa sa polnom zrelošću, tako da kada dijete postane biološki punoljetno ono je obavezno postiti. Kod muške djece je to sa prvom ejakulacijom, a kod ženske sa pojavom prvog mjesečnog ciklusa čišćenja. Do tog perioda roditelji su dužni navikavati svoju djecu na vršenje ove obaveze, kako bi bila pripremljena i naviknuta na post kada nastupi vrijeme obaveznosti.

 

PITANJE: Koji je smisao davanja sadekatu-l-fitra i da li je svako slobodan izdvojiti visinu po svojoj procjeni i udijeliti kome on želi?

ODGOVOR: Sadekatu-l-fitr je davanje koje se veže za mjesec Ramazan i post, utemeljeno na sunnetu Allahovog Poslanika a.s. koji ga je propisao za sve muslimane, bez obzira na njihovu starosnu dob, a izdvaja ga staratelj porodice za sebe i sve one koje je dužan izdržavati. Njegova svrha je čišćenje posta, kako bi se čist uzdigao ka Uzvišenom Allahu i bio primljen. Visina ovog davanja u našem vremenu određuje se na osnovu jednodnevne ishrane čovjeka, što je izvorno u sunnetu Poslanika a.s. i intencija ovog propisa, a ubira se, shodno brojnim fetvama vrhovnih vjerskih autoriteta – reisu-l-ulema i muftija, kao i zekat, od strane nadležnih organa Islamske zajednice i sliva u Bejtu-l-mal, nakon čega se dijeli prema procjeni i potrebama na terenu. Od korisnika zekata i sadekatu-l-fitra su: islamske odgojno-obrazovne ustanove, koje rade na uzdizanju vjere islama i njenog svjetla, u kojima se obrazuju djeca i budući kadrovi Islamske zajednice: od Medrese, Mekteba, Islamskog fakulteta, kao što se iz tih sredstava značajan dio izdvaja posredstvom Centra za humanitarni rad Hajrat kao pomoć siromašnim, kroz vakufske kuhinje, pomoć u izgradnji kuća, liječenje bolesnih, stipendiranje učenika i studenata, pomoć jetimima itd. Shodno prethodno rečenom, a imajući u vidu koristi od organiziranog ubiranja i štetu od „razlijevanja“ sredstava i „razbijanja“ ove akcije, smatram da je štetno za zajednicu muslimana, a samim tim i zabranjeno vaninstitucionalno djelovanje, bilo da je riječ o samoinicijativnom, proizvoljnom izdvajanju i dijeljenju, ili nelegalnom paralelnom ubiranju od strane pojedinaca ili različitih tzv. humanitarnih ili paravjerskih organizacija, koje same sebi daju legitimitet, ubiraju i troše po svom nahođenju i nikom ne polažu račun za svoj rad, što otvara vrata zloupotrebi i malverzacijama.

 

PITANJE: Ko je dužan dati zekat?

ODGOVOR: Zekat je, kao i post, jedan od pet temelja vjere islama, kojeg je Uzvišeni Allah propisao druge godine po Hidžri, čijim izvršavanjem musliman potvrđuje pokornost svom Stvoritelju i Gospodaru, Darivatelju svih blagodati. Važnost zekata za muslimana dovoljno potvrđuje činjenica da ga je Uzvišeni u Kur’ani Kerimu spomenuo na 30 mjesta, od toga 28 puta zajedno sa namazom, što ukazuje na neraskidivu vezu ova dva propisa, a namaz je stub vjere. Zekat unapređenje, čuva i čisti imetak, liječi dušu davaoca od škrtosti, pohlepe, pretjerane ljubavi prema dunjaluku, potvrđuje zahvalnost prema Allahu dž.š., navikava čovjeka na dijeljenje na Božijem putu, donosi ljubav i poštovanje u zajednici, štiti od zavisti i mržnje, kao što predstavlja temelj ekonomske stabilnosti zajednice i njenog razvoja. Stoga je obaveza svakog pametnog i punoljetnog pripadnika islama, posebno onih koji su svjesni obaveznosti namaza i izvršavaju ga, da ukoliko ispunjavaju propisane uslove obaveznosti izdvoje zekat na svoj imetak.

 

PITANJE: Može li se zekat može izdvojiti prema procjeni davaoca?

ODGOVOR: Visina obaveznog zekata ili količina onog što će se izdvojiti na ime zekata ne zavisi od volje ili procjene obveznika ili davaoca, već od količine imovine koju posjeduje. Tako da će svako onaj ko želi izvršiti obavezu zekata na svoj imetak izdvojiti shodno količini imetka koji posjeduje, to jest propisani procenat od 2,5% ukoliko se radi o novcu, zlatu, srebru, trgovačkoj robi, ili više od toga ako je u pitanju neka druga vrsta imovine na koju se izdvaja veći procenat. Ukoliko čovjek koji daje zekat ne obrati pažnju da njegova obaveza bude izvršena u potpunosti, onda mu ni ibadet kojeg vrši nije potpun, već je manjkav, kao npr. kada bi neko ko obavlja podne namaz umjesto četiri rekata farza obavio manje od toga, što bi ispravnost ovakvog namaza dovelo u pitanje.

 

PITANJE: Da li davalac zekata može lično usmjeriti svoj zekat onome kome on želi?

ODGOVOR: Ukoliko se temeljno analizira propis zekata, vrijeme i način njegovog propisivanja, primjer kako je Poslanik a.s. organizirao primjenu ovog propisa, doći će se do zaključka da je zekat institucionalni ibadet, gdje je na prostoru gdje postoji organiziran vjerski život ozbiljna i povjerljiva Islamska zajednica sa poglavarom svih muslimana na čelu, obaveza davaoca jeste da izdvoji propisani zekat iz svog imetka i usmjeri ga u fond Bejtu-l-mal, nakon čega će nadležni organi Islamske zajednice, prema prioritetima svog vremena i situacije na terenu, odrediti kojoj kategoriji korisnika zekata će koliko pripasti. Dakle, iz prethodnog se može zaključiti da nije dozvoljeno da pojedinac preskače i izražava neposlušnost vjerskom poglavaru i zajednici u pogledu raspodjele zekata, jer je to suprotno Kur’anu i sunnetu Allahovog Poslanika a.s. Uzvišeni Allah u Kur’anu, obraćajući se Muhammedu a.s., kaže: “Uzmi iz imetaka njihovih zekat“, stavljajući mu u dužnost uzimanje i raspodjelu, što je Poslanik a.s. i učinio, tako da je imenovao sakupljače zekata koji su obilazili osobe, vlasnike imetka, obračunavali procenat obaveznog zekata, uzimali i Poslaniku a.s. donosili prikupljena sredstva, koja je on kasnije, prema kur’anskim uputama, dijelio. Postupanje pojedinaca u našem vremenu, suprotno praksi Allahovog Poslanika a.s. i suprotno stavovima vrhovnih organa Islamske zajednice te fetvama vrhovnih vjerskih autoriteta, dovodi u pitanje ispravnost ovog propisa.

 

PITANJE: Kako se daje zekat na zlato, srebro i novac?

ODGOVOR: Svaki musliman koji ispunjava uslove zekata, a posjeduje količinu zlata veću od nisaba, a to je 91,6 grama (20 zlatnika) ili srebra veću od 642 grama (200 dirhema), dužan je izdvojiti 2,5% od ukupne vrijednosti na ime zekata. Također, onaj ko posjeduje količinu novca u granici nisaba zlata ili srebra, ili više od toga, dužan je izdvojiti na ukupnu količinu novca 2,5%. Nisab za Ramazan ove 1445. h.g. ili 2024. god. iznosi 5.530 €, tako da svi oni koji posjeduju novčani iznos u ovoj granici ili više dužni su izdvojit zekat. Ukoliko vlasnik zlata, srebra i novca ne dostiže nisab pojedinačno u spomenutim vrstama imetka, a dostiže kada se oni saberu i sastave, izdvojit će zekat na ukupnu vrijednost ove tri vrste imetka.

 

PITANJE: Kako se izdvaja zekat na trgovačku robu?

ODGOVOR: Obaveza zekata obuhvata i trgovačku robu, bilo da je riječ o prehrambenim i drugim proizvodima ili nekretnimama i drugim vrstama imovine kojom se trguje. Način na koji se izdvaja jeste da trgovac (vlasnik) izračuna realnu prodajnu vrijednost trgovačke robe i na ukupni iznos izdvoji zekat od 2,5%. Od ukupnog iznosa trgovačke robe odbit će se dugovi trgovca koje ima prema dobavljačima i druge materijalne obaveze, tako da na iznos koji je njegova obaveza (dug) prema drugima neće izdvajati zekat.

 

PITANJE: Kako se izdvaja zekata na poljoprivredne proizvode?

ODGOVOR: Shodno sunnetu Poslanika a.s., na sve poljoprivredne proizvode koji se uzgajaju i donose korist uzgajivaču dužnost je izdvojiti zekat, i to prema sunnetskom pravilu da na ono što se navodnjava (natapa) prirodnim putem izdvaja se 10%, dok će se na ono što se navodnjava vještačkim putem izdvojiti 5% od ukupnog prinosa poljoprivredne kulture. Što se tiče nisaba, ili granice koja ukoliko se dostigne mora se izdvojiti zekat, hanefije smatraju da je na sve ono što je višak od osnovnih životnih potreba vlasnika i njegove porodice obavezno izdvojiti zekat.

 

PITANJE: Kako se daje zekat na stoku?

ODGOVOR: Da bi obaveza izdvajanja zekata na stoku stupila na snagu potrebno je da se radi o onoj koja je više od pola godine na ispaši, da se sama hrani i da se ne koristi za rad. Na sitnu stoku – ovce i koze, zekat se izdvaja na sljedeći način. Onaj ko posjeduje 1-39 ovaca ili koza oslobođen je davanja zekata, a kada broj dostigne 40-120 izdvaja 1 ovcu. Od 121-200 izdvaja 2 ovce. Od 201-399 izdvajaju se 3 ovce. Od 400-499 izdvajaju se 4 ovce, a potom će se za svako povećanje za stotinu povećavati još po jedna ovca na ime zekata koji se izdvaja. Kod krupne stoke (krave, bivolice) prvi nisab je 30, što znači da oni koji posjeduju manje oslobođeni su zekata. Od 30-39 izdvaja se 1 grlo koje je napunilo 1 godinu i ušlo u drugu, od 40-59 1 grlo koje je napunilo 2 godine i ušlo u treću, od 60-69 izdvaja se 2 grla od 1 godine, od 70-79 izdvajaju se 2 grla (1 od jedne godine i 1 od 2 dvije godine), iz čega se zaključuje da se na broj stoke od 30 dodaje po 1 grlo od jedne, a za povećanje od 40 po 1 od dvije godine. Onaj ko ne posjeduje nisab u pojedinačnoj vrsti stoke neće ih sabirati u pogledu izdvajanja zekata.

Po pitanju zekata na konje imam Ebu Hanife mišljenja je, ukoliko se oni ne koriste za rad, više su od pola godine na ispaši i njihovo posjedovanje čovjeku donosi dobit, da je obaveza izdvojiti zekat. U hanefijskom mezhebu postoji mišljenje da ukoliko je njihov broj više od pet da izdvojit će po jedan zlatnik na svakog od njih, ili 2,5 % od vrijednosti svakog grla.

Što se tiče stoke koja se stalno ili tokom većeg dijela godine hrani od strane vlasnika (farme), na nju se ne izdvaja zekat, ali će se zekat izdvojiti na dobit od njenog uzgoja, bilo da je riječ o prodaji stoke, ili o prodaji dobijenog mlijeka. U svim ovim slučajevima izdvojit će se 2,5% od dobiti.

 

PITANJE: Da li se daje zekat na stambeni ili poslovni prostor, zaradu od slobodnih zanimanja i fabrike?

ODGOVOR: Obaveza je izdvojiti zekat na poslovni ili stambeni prostor ukoliko se izdaje i donosi profit, i to 2,5 % od neto zarade. Također, obavezan je izdvojiti zekat na svoju zaradu i onaj koji se bavi različitim vrstama poslova ili djelatnostima koje mu donose profit, i to po pravilu da na dobit izdvaja 2,5%. Što se tiče zekata na fabrike, proizvedenu robu, ono u čemu je većina uleme saglasna jeste da se od zekata oslobađa materijalna vrijednost same zgrade, mašina i ostalog što se koristi u procesu proizvodnje, već se zekat daje samo na gotov proizvod. Po pitanju izdvajanja na gotov proizvod ulema ima različita mišljenja: jedni smatraju da se izdvaja 2,5% od dobiti, dok savremeni učenjaci, poput Jusufa El-Karadavija i njemu slični, smatraju da se izdvaja 5% od bruto, a 10% od neto dobiti.

Imajući u vidu nepostojanje jasnog argumenta po ovom pitanju, osoba koja izvrši bilo koji od spomenutih načina čišćenja svog imetka izvršila je obavezu na ispravan način.

 

PITANJE: Kakav je stav islamske uleme po pitanju zekata na med?

ODGOVOR: Imam Ebu Hanife smatra da med spada u vrste imovine na koju se daje zekat, i to 10% od ukupne količine, ukoliko je to višak od osnovnih potreba.

Dokaz na koji temelje svoje mišljenje jesu predaje koje se prenose od Poslanika a.s. kao npr.: “Prenosi se da je jedan od ashaba došao Poslaniku a.s. i rekao: ‘Božiji Poslaniče, ja imam pčele’, pa mu je Poslanik a.s. odgovorio: ‘Daj desetinu.’ (hadis prenose Ahmed, Ebu Davud, Ibn Madže i Bejheki)

U drugoj predaji koju prenosi Omer ibn Šuajb prenosi se da je Poslanik a.s. na pčelinje proizvode uzimao zekat 10%. (Ibn Madže)

Shodno ovim predajama, hanefije i hambelije smatraju da se na med izdvaja zekat, i to 10% od ukupne količine koja je višak – po hanefijama, a 10% od onoga što prelazi nisab – po hambelijama.

Smatram da nije pogrešno po pitanju izdvajanja zekata na med primijeniti analogiju izdvajanja zekata na poljoprivredne proizvode, jer postoje osobe koje ulažu velike napore kako bi prinos meda bio što veći. Shodno tome, onaj ko ne ulaže trud u obezbjeđivanje većeg prihoda meda izdvojit će 10% od onoga što je višak, a onaj ko ulaže trud seleći pčele sa paše na pašu izdvojit će 5% na ime zekata. A Allah najbolje zna.

 

PITANJE: Da li se daje zekat na dug?

ODGOVOR: Prilikom izdvajanja zekata dužni smo obratiti pažnju i na našu imovinu koju smo pozajmili nekom drugom, te i na nju izdvojiti zekat, ukoliko ne postoji sumnja u njegovo vraćanje. Dakle, ukoliko je dužnik pouzdan izdvajat ćemo zekat kao da je novac u našim rukama. Ukoliko sumnjamo u vraćanje duga, jer je materijalno stanje dužnika teško, sačekat ćemo da nam novac vrati, pa ukoliko se to dogodi izdvojiti zekat za sve prethodne godine u kojima nismo izdvajali zekat, ili, kako jedan dio uleme kaže, izdvojit ćemo zekat samo za posljednju godinu.

Glas islama 341, R: Pitanja i odgovori , A: Dr. Rešad-ef. Plojović