Mudra i poučna kazivanja o pobožnosti (12.dio)

Bajram u dijaspori
May 8, 2024
Bajramski običaji i njihova vjerska utemeljenost
May 8, 2024

Mudra i poučna kazivanja o pobožnosti (12.dio)

Spremanje i doček Ramazana

Ebu Umama r.a. rekao je Muhammedu a.s.: “Naredi mi nešto što će mi, Allahovom voljom, koristiti!” Poslanik mu reče: “Drži se posta, ništa nije (vrijedno) kao post.”

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Muhammed a.s. na jednom skupu ashaba upitao:

“Ko danas posti?” “Ja”, odgovorio je Ebu Bekr.

“Ko je danas bio na dženazi”, upitao je Poslanik a.s.: “Ja”, opet se javio Ebu Bekr.

“Ko je danas nahranio gladnog siromaha”, upitao je ponovo Poslanik a.s. “Ja”, ponovo je rekao Ebu Bekr.

“Ko je danas obišao bolesnika”, upitao je Vjerovjesnik a.s. “Ja”, opet će Ebu Bekr.

Muhammed a.s. reče: “Ko god bude činio ova djela, ući će u Džennet.”

U verziji imama Buharija (El-Mufred) navodi se: “Koji god vjernik u jednom danu učini sva ova djela, ući će u Džennet.”

Ebu Seid el-Hudri r.a. prenosi da je Poslanik a.s. rekao: “Ko isposti jedan dan na Allahovom putu, Allah će mu udaljiti lice od Vatre sedamdeset godina (hoda).” (Buharija i Muslim)

Ebu Umama el-Bahili r.a. prenosi da je Poslanik a.s. rekao: “Ko bude postio jedan dan na Allahovom putu, On će između njega i Vatre postaviti zaštitu koliko je udaljenost od Zemlje do Neba.” U verziji hadisa od Ukbe ibn ‘Amira r.a. navodi se da će Allah postača zaštititi od Džehennema stotinu godina.

‘Amr ibn Murre el-Džuheni r.a. prenosi da je neki čovjek upitao Allahovog  Poslanika a.s.: “Allahov Poslaniče, ako budem svjedočio da nema drugog boga osim Allaha i da si ti Allahov poslanik, klanjao pet dnevnih namaza, udjeljivao propisani zekat, postio Ramazan i provodio njegove noći u dobrovoljnom ibadetu, od koje sam ja skupine vjernika?” “Od iskrenih i šehida”, reče Allahov Poslanik. (Ibn Huzejme i drugi, sahih)

Muhammed a.s. je rekao: “Kada nastupi mjesec Ramazan, otvaraju se vrata Dženneta, zatvaraju vrata Džehennema, a šejtani se okuju.”

U drugoj verziji kaže se: “Kada nastupi mjesec Ramazan, širom se otvaraju vrata Allahove milosti.”

Talha ibn ‘Ubejdullah r.a., jedan od desetorice ashaba obradovanih Džennetom, jedan je među prvih osam ashaba koji su primili islam, nazvan „hodajući šehid“, među najdarežljivijim ashabima, šehid, prenosi da su dvojica ljudi došli kod Poslanika a.s. i istovremeno prihvatili islam. Bili su nerazdvojni prijatelji. Jedan od njih je stalno učestvovao u džihadu i tako jednog dana postigao šehadet. Drugi je ostao iza njega još jednu godinu, a potom umro.

Talha priča: “Vidio sam se u snu pred vratima Dženneta sa obojicom od njih dvojice. Izašao je iz Dženneta melek i rekao onome koji je umro kasnije da prvi uđe. Zatim je ponovo izašao melek i rekao šehidu da i on uđe. Potom se vratio i meni kazao: – Ti se vrati jer tvoje vrijeme još nije došlo.”

Talha je pričao ashabima svoje snoviđenje i svi su bili začuđeni. To je čuo Poslanik a.s., pa im reče: “Čemu se čudite?” Oni rekoše: “Ali, Allahov Poslaniče. Od njih dvojice jedan se jako trudio u džihadu i postao šehid, ali ovaj drugi je ušao u Džennet prije njega.” Allahov Poslanik a.s. reče: “Zar on nije ostao poslije njega još jednu godinu?” Oni rekoše: “Da, jeste.” Reče: “Zar nije dočekao (još jedan) Ramazan, postio ga i klanjao sa takvim i tolikim brojem sedždi u godini?” Oni rekoše: “Da.” Allahov Poslanik a.s. reče: “Zbog toga je razlika između njih veća od onoga što je između nebesa i Zemlje.” (Ibn Madže, sahih)

Kako provesti Ramazan

Ramazan je poseban mjesec u islamskom kalendaru koji je ispunjen mnogim blagodatima. Mjesec posta, dova, sabura, davanja i oprosta. Ovo je mjesec u kojem muslimani diljem svijeta postaju bliži Allahu dž.š. Tada se odvija obnova čistoće mu’minskih duša.

Ko želi doseći sve blagodati koje Ramazan donosi, važno je da se duhovno pripremi počinjući sa tevbom.

Poslanik a.s. je na ovakav način čestitao ashabima dolazak Ramazana: “Došao vam je Ramazan, blagoslovljeni mjesec, kojeg vam je Uzvišeni Allah naredio da postite. U njemu se otvaraju nebeska vrata, a zatvaraju džehennemska, a šejtani bivaju sputani.” (Nesa’i, sahih)

Kad je Musa a.s. bio u prilici razgovarati sa Allahom dž.š. upita je: “Gospodaru, jesi li ijednog roba počastio kao mene, jer ja sada razgovaram s Tobom?” Allah dž.š. mu je odgovorio: “O Musa, Ja ću imati robove koje ću više počastiti nego tebe. Dat ću im da poste mjesec Ramazan i bit ću im bliži nego što sam tebi sada. Dok s tobom govorim, između Mene i tebe je 70 hiljada zastora, a kada bude postio ummet Muhammedov, kad im usne ispucaju, a lica preblijede, Ja ću im u vrijeme iftara sklonuti sve zastore za njihove dove.” (Ibn Redžeb, Letafu l-me’arif)

Ibn Redžeb navodi da je ovaj hadis osnova radosti u Ramazanu i jasan primjer poslaničkog čestitanja. Za ima ljepše dove i čestitke od ove?

Nekoliko savjeta:

Usredotočiti se na Allaha kroz pokajanje, traženje oprosta i osjećanje kajanja. Hadis: “Svaki čovjek je grješnik, a najbolji su oni grješnici koji se kaju.” (Tirmizi)

Ne dozvoliti da prođe dan bez učenja dove Junusa a.s.: La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu mine z-zalimin! (Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka Si, ja sam se zaista ogriješio prema sebi)

Prvo i najvažnije je usredotočiti se Allahu i svjesno prihvatiti da je On Jedini Bog i da samo On daje život i smrt.

Duboko razmišljati o značenju La ilaha illallah i šta ove riječi znače za vjernički život.

Učiti što više Kur’an. Ramazan je mjesec u kojem se vjernik posebno posvećuje učenju Kur’ana, pokušavajući pročitati cijeli Kur’an bar jednom tokom ovog mjeseca.

Da dove budu iskrene, iz srca. Ramazan je vrijeme kada se više vremena uče dove. Ali važno je da te dove budu iskrene i da vjerničko srce bude usmjereno prema Allahu.

Biti zahvalan. Ramazan je vrijeme razmišljanja o darovanim blagodatima i kada se mnogo upućuje zahvalnost Allahu na svemu što je dao. Pokušaj svjesnosti toga u životu upućuje na zahvalnost Njemu.

Pokazivati ljubav prema drugima u Ramazanu jedan je o važnih njegovih sadržaja; biti što pažljiviji i bliži drugima; imati empatiju prema ljudima, a posebno prema onima koji su u potrebi i nuždi važan je ramazanski imperativ.

Ambijent sličan Ramazanu tokom cijele godine

U prvoj generaciji muslimana živjela je jedna robinja u nekoj porodici. Oni su je ustupili drugoj porodici. Kad je vidjela kako ovi gomilaju hranu i druge potrepštine, upitala ih je zašto to rade? Rekli su joj da se spremaju za Ramazan. Kazala je: “A zar vi ne postite osim za Ramazan? Bila sam u porodici u kojoj je ambijent Ramazana bio cijelu godinu! Vratite me njima.” (Ibn Redžeb, Letaifu l-me’arif)

Ahmed Šakir: “Bojim se da mnogi ljudi ne shvate da se Ramazan dočekuje organiziranjem zvaničnog dočeka, pripremanjem da se u jelima i pićima pokaže izvrsnost, raznovrsnost, obilnost i spremnost za različite vrste igri, zabave i noćnih sijela, a da ne razmišljaju o stvarnoj svrsi Ramazana. Ljudi, Allah vam je propisao post kako bi se duše očistile i sačuvale od dominacije tijela i strasti. Nije ga Allah propisao kako bismo samo trpjeli glad i žeđ.”

Nekoliko poučnih primjera iz Bosne:

Mehmed-ef. Hadžić (Mosor, Travnik), imam i veliki pobožnjak, postio je 70 godina svaki dan, izuzev dana dva Bajrama, a živio je 103 godine. Nije nikada bio bolestan, nije koristio lijekove, nicali su mu treći zubi, posadio je i okalemio 4.000 voćki, čak po šumi i crkvenim posjedima. Njegova majka je postila 20 (ili 30) godina i znala je mnogo Kur’ana napamet.

Kod nas je uvijek bilo ljudi koji su dan postili, a drugi dan nisu – savmi Davud (Ibrahim-ef. Hadžić – Travnik, Kasim-ef. Mašić – Travnik, Bešlaga Bajraktarević – Srebrenik, Mustafa-ef. Omerdić – Visoko i dr.). Postili su se “učajluci”, bijeli dani (13,14, 15. po h.), ponedjeljak i četvrtak, dani mubarek noći, dani Ašure, jevmi-Arefa, šest dana ševvala…

Hadži Bešlaga Bajraktarević (Špionica, Srebrenik), devedosmogodišnjak, 70 godina je mujezin u svome selu, 40 godina posti savmi Davud, u 93. godini išao je na hadž, bio je u zijaretu Ajvatovici, poljoprivrednik je i još radi, jede samo za iftar (najviše hurme, šljive i šećer), nema zube već 30 godina i neće druge da ne bi opteretio svoj stomak, odlazi na sve mevlude u regiji, obilazi dženaze u okolici, na mezaru gdje bude na dženazi uči ajete o smrti po 10 minuta, 12 hatmi prouči za Ramazan, jednom je u svojoj bašči za jedan dan proučio hatmu na jednom mjestu…

Muderris Derviš-ef. Spahić (Pojske, Zenica), mnogo dana u godini provodio je u postu. Kada bi vidio nekog poznanika da se udebljao i porastao mu stomak, rekao bi mu: “Što ne postiš?”

Islamski učenjaci o Ramazanu

Imam Ibnu l-Dževzi: “Mjesec Ramazan nije kao ostali mjeseci u godini, niti je ijedan ummet, kroz ljudsku povijest, odlikovan ovim mjesecom osim muslimana. U tom mjesecu postačima se grijesi opraštaju, a trud i dobra djela im se mnogostruko nagrađuju, u njemu su vjernici ispunjeni srećom i zadovoljstvom, u njemu su šejtani udaljeni i okovani, u njemu se grijesi ostavljaju, a srca vjernička zikrom oživljavaju i oplemenjuju. Ramazan je mjesec koji će vrlo kratko boraviti među vama, a zatim će otići. On će biti dokaz za vas ili protiv vas, on je glasnik nesreće ili sreće, gubitka ili dobitka, on je vaš gost zadužen od Allaha dž.š., on će govoriti ko je od vas lišen nagrade, a ko nije i čija dobra djela su primljena. Pa, ukažite mu počast istinskim postom tokom njegovih dana i skrušenim bdijenjem tokom njegovih noći, da biste se spasili na Sudnjem danu i bili među sretnicima koji će gledati u Allahovo Lice i biti u društvu sa Allahovim Poslanikom a.s.”

lblis se, Allah ga prokleo, pokazao vjerovjesniku Jahji a.s., pa mu je rekao: “Da li si kod mene nešto postigao?” Iblis reče: “Ni­sam, osim što ti je jedanput noću ponuđena hrana, pa ti se javio apetit sve dok se nisi zasitio, a onda si prespavao svoj vird (redovni zikr)” – odgovori mu Iblis. Jahja a.s. mu reče: “Tako mi Allaha, nikada se više neću najesti.” A lblis reče: “A ja, tako mi Allaha, nikada više neću posavjetovati čovjeka.” (Ibnu l-Dževzi, Medicina srca i duše, 50)

El-Kastalani o koristi posta veli: “Blagost srca i suzne oči uzrok je sreće, jer sitost gasi svjetlost spoznaje, a vodi u grubost i lišenost svakog dobra.”

Amr ibn Kajs: “Čuvajte se gojaznosti, jer ona srce čini osorim.”

El-Haris el-Kelde, drevni arapski ljekar, govorio je: “Dijeta je suština lijeka, a gojaznost je suština bolesti.”

Muhamed el-Gazali: “Greška je pripremu za Ramazan shvatati kao raspoređivanje materijalnih troškova i organiziranje gozbi i iftara. Ovaj mjesec propisan je radi okretanja Allahu i činjenja dobrih djela kako bi se steklo Njegovo zadovoljstvo, radi učenja Kur’ana sa dubokim razmišljanjem njegovih poruka i značenja s ciljem duhovnog uzdizanja. Ramazan je mjesec natjecanja u dobru u kojem pobjeđuju najaktivniji i najustrajniji.”

Šejh Abdu l-Vehab Hallaf kaže: “Ramazan je mjesec u kojem se započela spuštati rodna berićetna kiša nakon velike suše, u kojem se pojavila blistava svjetlost nakon ubitačne tame, u kojem su postali očevidni znakovi Božije upute nakon dugog razdoblja smetenosti i zablude. Ramazan je praznik islamskog ustava i otvaranje ere dobra i dobročinstva za sve ljude.”

Ibn Redžeb el-Hanbeli kaže: “O ti koji si život proveo u grijehu i nepokornosti Allahu, ti koji si protraćio dane, mjesece i godine, ti čija je glavna poputnina odgađanje (pokajanja) i koji je Kur’an i mjesec Ramazan učinio svojim protivnicima i parničarima na Sudnjem danu. Pa, kako se možeš nadati da ti zagovornik bude onaj koga si učinio svojim protivnikom i parničarem.” (Letaifu l-me’arif)

Ibn Redžeb kaže: “Svaki noćni namaz koji ne odvrati od ružnih djela i razvrata onome koji tu ružnoću čini, povećava udaljavanje od Allaha. Svaki post koji ne čuva od ružna govora i postupanja po njemu, samo kod onoga ko tako čini proizvodi patnju i odbojnost. O narode, gdje su tragovi vašeg posta? Gdje je svjetlost vašeg noćnog namaza?” (Letaifu l-me’arif)

Ibrahim ibn Edhem je rekao: “Tvoj jezik je tumač srca, a lice mu je ogledalo; na tebi se ukazuje šta skrivaš u srcu.”

Čuveni pobožnjak Jahja ibn Mu’az je rekao: “Vjernik od tebe može očekivati jedno od troje: da mu nećeš nanijeti nikakvu štetu – ako mu ne možeš pribaviti korist; da ga ne rastužiš – ako ga ne možeš obradovati; da ga ne kritikuješ – ako ga nisi u stanju hvaliti.”

Hakim Tirmizi veli: “Nagon strasti je vjetar koji puše iz Džehennema. On prolazi pored prohtijeva i kovitla ih, neke visoko podigne, pa ih uz pomoć Iblisa unese u duše onih koji su naklonjeni zlu. Kada nagon dođe, uskipe prohtjevi poput kvasca u tijestu, pa ono nadođe.”

Imam Šejh Muhammed ‘Abduhu: “Post postaču daje osjećaj stalnog Allhovog nadzora i tako mu povećava stid. Ovaj osjećaj Allahove prisutnosti najveća je garancija očuvanja duše od griješenja, ustrajnosti na Božijem putu i sreći na Ahiretu. Pogledaj, hoće li postač, iskreno vjerujući u Allaha i znajući da prati sve ljudske prijestupe, varati i zavoditi ljude.”

Imam Ša’rani: “Ti sa postom, namazom, hadžom i drugim farzovima, koje izvršiš na potpun način, spašavaš svoju dušu i postaješ baštinik istinske slobode.”

Mustafa Sadik er-Rafi’i: ”Koje to reformatorsko (preporoditeljsko) čudo izaziva veće divljenje od ovog islamskog čuda, koje zahtijeva da se iz cjelokupne ljudskosti izbriše ‘epoha’ stomaka trideset dana svake godine, da bi njegovo mjesto zauzela ‘epoha’ duše.”

Osman Nuri Topbaš: “Post je usvajanje strpljivosti. To je sticanje volje kojom se stavljaju pod kontrolu niske želje i prohtjevi duše. Prema tome, kako god prilikom posta vodimo računa da ni jedan zalogaj hrane ne uđe u naša usta, isto tako moramo voditi računa o svakoj riječi koja izlazi iz naših usta.”

Glas islama 342,R: Islamske teme, A: Mr. Muharem Omerdić