KUR’AN

May 8, 2024

Indeksi sura El-Fatihe, El-Bekare i Ali Imran

Sura El-Fatiha Vrijednost sure Prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, da je rekao ashabu Ebu Seid ibn Mualla’u: “Podučit ću te suri koja […]
May 8, 2024

Kur’anski narativ o veličanstvenoj Noći Kadra

Lejletu-l-Kadr ili Noć Kadra najvrjednija je i najodabranija noć generalno. To je noć kontakta Neba sa Zemljom. To je događaj kakav Zemlja nije doživjela. Ništa se […]
May 14, 2024

Kur’anom osviješćene

Džabir ibn Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, na oprosnom hadžu, između ostalog, rekao: “Ostavljam vam nešto – ako se toga […]
May 14, 2024

Prakticiranje prve kur’anske zapovijedi u mjesecu Ramazanu (I dio)

Uvod Jedan od najvećih izvora snage jednog naroda je znanje, nauka i spoznaja, a jedan od najširih izvora znanja i spoznaje je čitanje. Prve generacije našeg […]