Aktuelno

May 21, 2024

Bajramski mubarek dani i društvena harmonija

U Prijepolju 10. aprila 2024. godine, ili 1. ševala 1445 h.g., održana je Centralna bajramska svečanost u glavnoj Mahmut-begovoj džamiji. Bajramsku hutbu bajram namaz predvodio je […]
July 1, 2024

Obrazovni sistem u Srbiji

Obrazovni sistem Srbije, kao i ostalih država u okruženju, treba da pretendira ka elastičnoj formi obrazovanja sa iskrama međunarodnog doktrinarnog sistema i sistema obrazovanja Finske, koji […]