Akaid

June 1, 2024

Slovo o novoj godini

Približava nam se još jedan 31. decembar. Ponovo će mnogi, nažalost, koji sebe zovu muslimanima potrošiti mnogo novca da bi se spremili za novogodišnje praznike. Kupovat […]
June 1, 2024

Međunarodni praznici

Uzvišeni Allah dž.š. u Kur’anu kaže: „Ni Jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu.“ (El Bekare, 120) Božiji Poslanik s.a.v.s. je rekao:“Ko […]
July 15, 2024

TEOLOGIJA – KRALJICA ZNANOSTI

  Četiri enormna intelektualca ostavila su neizbrisive historijske tragove u teologiji te prejudicirali prve škole mišljenja u akaidu, odnosno islamskom vjerovanju. Grandiozni značaj i doprinos imaju Maturidi, […]